hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố số 7 tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020
Ngày đăng 22/02/2020 | 11:09  | Lượt xem: 191

Sáng ngày 22/2/2020, tại các nhà văn hóa tổ dân phố số 7 ban vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ dân phố số 7 đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020. Hội nghị tập trung bàn nội dung nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh-sạch- đẹp - Văn minh năm 2020.

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 7 được tổ chức đúng trình tự, hướng dẫn của UBND-UB MTTQ phường. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2019, bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh” gắn với thực hiện  chủ đề “ Hành động vì một Long Biên  Xanh -  sạch - đẹp - văn minh” và gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư năm 2020.

Bà Vũ Thị Toán - Tổ trưởng TDP, phó ban vận động báo cáo tại hội nghị

Chủ đề hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 là bàn nội dung nâng cao chất lượng cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên  Xanh - sạch - đẹp - văn minh” năm 2020 trong các tầng lớp nhân dân.  Mục tiêu là xây dựng tổ dân phố văn hóa “ xanh, sạch, đẹp,văn minh”; xây dựng khu dân cư đảm bảo đường thông, hè thoáng,trồng và chăm sóc cây xanh, hoa, xây dựng khu dân cư đảm bảo văn minh và an toàn; xây dựng khu dân cư không có người vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổ chức các hoạt động để nhân dân giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng quan hệ cộng đồng thân thân thiện, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng và tiến bộ.

Tại hội nghị đã có 4 ý kiến nhân dân bàn biện pháp thực hiện: Toàn toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, các hộ gia đình đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không sự dụng bếp than và than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh doanh, không sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần khó phân hủy, các hộ không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư để nhân dân tự giác chấp hành quy định và quy ước của tổ dân phố để xây dựng tổ dân phố văn minh và hiện đại.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - công dân TDP số 7 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại  hội nghị, Ban vận động đã tổ chức tuyên truyền các nội dung như thực hiện văn minh đô thị, quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; các tổ liên gia bàn biện pháp về trồng và chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh đăng ký các tuyến đường xanh,sạch,đẹp, văn minh.

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 7 thành công tốt đẹp. Các chi hội đoàn thể và các liên gia ở các tổ dân phố đã ký cam kết thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020.