hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 1 chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2019
Ngày đăng 04/11/2019 | 11:59  | Lượt xem: 134

Tối ngày 03/11/2019, tại nhà văn hóa tổ dân phố số 1, Chi bộ tổ dân phố số 1 phường đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2019

Mục đích của cuổi sinh hoạt nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 10/2019 và xây dựng nghị quyết lãnh đạo tháng 11/2019. 100% các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt có mặt đông đủ. Đồng chí Nguyễn  Văn Tấn – Bí thư chi bộ 1 chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn  Văn Tấn – Bí thư chi bộ 1 đã thông qua nghị quyết lãnh đạo tháng 11/2019 của Đảng ủy phường. Nghị quyết nêu rõ những  việc trọng tâm trọng tâm cần phải làm trong tháng 11/2019: Tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 07/11;  chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, biểu dương gia đình văn hóa tiểu biểu năm 2019; Chỉ đạo tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; tiếp tục thực hiện các nội dung  về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”...

Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường, đồng chí Bí thư chi bộ đã thông qua nghị quyết lãnh đạo tháng 11/2019 của chi bộ. Theo đó trong tháng 11/2019, chi bộ sẽ tập trung một số  nhiệm vụ rọng tâm: Phối hợp với phường  tham gia văn hóa văn nghệ  và  các môn thi tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào ngày 9/112019; tuyên truyền, đôn đốc  các nam thanh niên đủ điều kiện  tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019;  tiếp tục  thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”...

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu về đánh giá kết quả trong tháng 10 và ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 11/2019, các ý kiến đã được đồng chí Bí thư chi bộ tiếp thu và trả lời tại hội nghị.

Kết luận buổi sinh hoạt, 100% đồng chí Đảng viên nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 12/2019.