văn bản - chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 171/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 7/2019 03/07/2019
Số 127/Kh-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019 25/06/2019
Số 120/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 25/05/2019
Số 129/Tb-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 05/2019 06/05/2019
Số 111/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2019 25/04/2019
Số 95/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi gaio ban công tác tháng 04/2019 30/03/2019
Số 39/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 3/2019 01/03/2019
Số 80/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019 25/02/2019
Số 22/TB-UBND Thông báo kết quận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 02/2019 01/02/2019
Số 39/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 26/01/2019
Số 02/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2019 04/01/2019
Số 173/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2019 24/12/2018
Số 166/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 23/11/2018
Số 518/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 11/2018 02/11/2018
Số 160/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 24/10/2018
484/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Tung, tổ 7 05/10/2018
485/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị Giới, tổ 7 05/10/2018
Số 482/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 10/2018 04/10/2018
447/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2018 và hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 02/10/2018
475/TB-UBND Thông báo về việc công khai hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Văn Khuê, tổ 4 01/10/2018