tin mới nhất

Ban thường vụ Hội LHPN phường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2021
Ngày đăng 07/10/2021 | 14:30  | Lượt xem: 52

Sáng 7/10/2021, Tại hội trường UBND phường, Ban thường vụ Hội LHPN phường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2021 đối với các đồng chí chi hội trưởng các chi hội

Thực hiện kế hoạch công tác năm và để khắc phục tồn tại sau kiểm tra của Hội LHPN quận Long BIên, Ban thường vụ Hội LHPN phường Giang Biên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - chủ tịch Hội LHPN phường trực tiếp làm báo cáo viên và hướng dẫn các chi hội về nghiệp vụ công tác Hội và khắc phục tồn tại sau kiểm tra.

Năm 2021, Ban thường vụ Hội LHPN phường Giang Biên đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công vụ, kiểm tra nghiệp vụ công tác sổ sách của Hội cũng như của chi hội, kiểm tra công tác vay vốn của tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các chi hội đã thực hiện tốt công tác ghi chép sổ sách, lưu trữ và hoàn thiện nghiệp vụ công tác quản lý hội viên theo chi tổ. Sổ ghi nghị quyết sinh hoạt chi hôi, sổ quỹ tiền mặt ghi theo hướng dẫn, sổ theo dõi nhiệm vụ công tác hội và công tác thi đua khen thưởng được điền đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi hội vẫn còn thiếu sót trong ghi biên bản nghị quyết sinh hoạt chi hội, các loại quỹ tiền mặt ghi còn chung chung. Để khắc phục những thiếu sót trên, Ban thường vụ Hội LHPN phường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, hướng dẫn các chi hội ghi biên bản sinh hoạt chi hội, cách ghi sổ quỹ tiền mặt, cách vào sổ theo dõi nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ mới. Hội đã cung cấp đồng bộ các loại sổ tới các đồng chí chi hội trưởng, khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ cũ, đồng thời đề xuất Hội cấp trên giảm tải tài liệu để các chi hội làm tốt hơn công tác hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Một số hình ảnh