tin mới nhất

Phường Giang Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày đăng 24/10/2020 | 15:54  | Lượt xem: 58

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoài- PCT UBND phường; về dự và trực tiếp tuyên truyền có đồng chí Phạm Minh Hùng- Phó phòng kinh doanh bưu điện trung tâm 5; bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố và 120 người dân trên địa bàn

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014; căn cứ nghị định 134/2015 ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về việc tham ra bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chiều ngày 24/10/2020 tại hội trường UBND phường, UBND phường Giang Biên phối hợp vởi Bảo hiểm xã hội quận Long Biên, bưu điện ttrung tâm 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoài- PCT UBND phường; về dự và trực tiếp tuyên truyền có đồng chí Phạm Minh Hùng- Phó phòng kinh doanh bưu điện trung tâm 5; bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố và 120 người dân trên địa bàn

Để mọi người dân hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện đồng chí Phạm Minh Hùng- Phó phòng kinh doanh bưu điện trung tâm 5 đã tuyên truyền đến người dân các nội dung:

A về bảo hiểm xã hội tự nguyện

1.Thực tế cuộc sống hiện nay có hơn 70% người cao tuổi vẫn đang phải tự lao động để kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, một bộ phận may mắn đang được hưởng lương hưu hàng tháng là nhờ đã tham gia bảo hiểm xã hội.
Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, bảo hiểm xã hội tự

nguyện:
- Loại hình Bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. 
- Người lao động được tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập để hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo

hiểm xã hội tự nguyện

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo

hiểm xã hội băt buộc

3. Mức đóng xã hội tự nguyện

Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập lựa chọn - Mức hỗ trợ của nhà nước, trong đó:

- Mức thu nhập lựa chọn thấp nhất: bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
- Mức thu nhập lựa chọn cao nhất: bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Hỗ trợ tiền đóng

- Đối với hộ nghhèo giảm 30% mức đóng

- Đối với cận hộ nghhèo giảm 20% mức đóng

- Đối tượng khác giảm 10% mức đóng

5. Chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm:
- Chế độ hưu trí: Được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện hưởng;
- Thẻ Bảo hiểm Y tế: Được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế  khi đến nhận lương hưu;
- Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần: Được thanh toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia

- Chế độ tử tuất: Được hưởng mai táng phí và tuất 1 lần nếu không may qua đời

B.Về BHYT tự nguyện

1. Đối tượng tham gia

Luật quy định Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).

2. Về thủ tục tham gia, Phương thức đóng.

Để tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm kê khai chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu DK01) theo hướng dẫn của đại lý thu (UBND phường Giang Biên).

3. Mức đóng.

Mức đóng hàng tháng được quy định như sau: người thứ nhất một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng chỉ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

4. Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.

Người tham gia lần đầu thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng 30 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu UBND phường.

5. Quyền lợi của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Một là, được cấp thẻ BHYT.

Hai là, được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu.

Ba là, được cơ quan BHXH giải thích cung cấp thông tin về BHYT.

Bốn là, được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

6. Mức hưởng.

A; Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo mức:

* 100% chi phí khi KCB.

- Khi KCB tại tuyến xã,

-Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị,

- Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện.

* 80% chi phí khi KCB.

Trường hợp KCB không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng DVKT cao chi phí lớn.

Trường hợp KCB không đủ thủ tục theo quy định được quỹ BHYT thanh toán chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

B; Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức sau: Khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh mức thanh toán là 60% chi phí điều trị, Khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương được thanh toán 40% chi phí điều trị.

Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT.

 Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem là một chiếc phao, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiêm xã hội tự nguyện liên hệ với Bộ phận Lao động thương binh xã hội phường Giang Biên để được hướng dẫn, lập thủ tục đăng ký, nộp tiền ; thời gian người dân đăng ký mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện: giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, điện loại liên hệ 02438776398./.

Hình ảnh hội nghị:

Hội nghị tuyên truyền BHYT-BHXH tự nguyện phường Giang Biên