tin mới nhất

Thông báo vế việc thay thế đồng hồ nước của công ty nước sạch số 2 Hà Nội
Ngày đăng 23/10/2020 | 07:24  | Lượt xem: 21

Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 /11/2020, công ty nước sạch số 2 Hà Nội sẽ dự kiến thay thế đồng hồ nước cho các gia đình sử dụng nước sạch từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 7 và khu tái định cư trên địa bàn phường Giang Biên.

Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 /11/2020, công ty nước sạch số 2 Hà Nội sẽ dự kiến thay thế đồng hồ nước cho các gia đình sử dụng nước sạch từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 7 và khu tái định cư trên địa bàn phường Giang Biên.

Chi tiết tại đây:

/documents/74956/7426298/Thay+th%E1%BA%BF+%C4%91%E1%BB%93ng+h%E1%BB%93+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%E1%BB%8Bnh+k%E1%BB%B3.pdf/ef1b5f27-bab8-4030-ac08-9b299d422176