tin mới nhất

UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên, phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dừng chăn nuôi trong khu dân cư.
Ngày đăng 16/09/2020 | 10:47  | Lượt xem: 50

UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên, phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dừng chăn nuôi trong khu dân cư.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ - HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Căn cứ  kế hoạch số 211/KH-QU của quận ủy Long Biên về việc toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện nghị quyết và kế hoạch của đảng ủy phường về thực hiện chủ trương dừng chăn nuôi trong khu dân cư. Sáng  ngày 8 tháng 9 năm 2020 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Giang Biên và các đoàn thể chính trị xã hội phường  đến vận động các hộ gia đình đang chăn nuôi gia súc trong khu dân cư thuộc tổ 1 và 4  phường Giang Biên.  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường -  Ủy viên thường vụ- chủ tịch UBMTTQ phường làm trưởng đoàn. Các thành viên gồm có Thường trực Mặt trận tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường và Trưởng ban công tác mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố.

Tính đến thời điểm này phường Giang Biên còn 8 hộ chăn nuôi gia súc trong đó có 03 hộ chăn nuôi trong khu dân cư còn lại 5 hộ đang nuôi ngoài cánh đồng là bên bãi và bên đồng . Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường , đặc biệt là chăn nuôi trong khu dân cư ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm.

Số lao động tham gia chăn nuôi chủ yếu là lao động thuần nông. Việc chấp hành các quy định về chăn nuôi còn hạn chế, chưa có các biện pháp bảo vệ môi trường nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống xung quanh.  

Trong thời gian qua, UBND phường cũng nhận được những ý kiến phản ánh của các hộ dân xung quanh về việc ô nhiễm môi trường của các hộ chăn nuôi. Để xử lý dứt điểm những tồn tại về môi trường, và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, UBND phường đã xây dựng lộ trình việc dừng chăn nuôi trong khu dân cư và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, được triển khai sâu rộng trong nhân dân để tạo được sự đồng thuận của người dân. Việc dừng chăn nuôi phải được thực hiện đảm bảo tính công khai, công bằng và đúng quy định. UBMTTQ và các đoàn thể tuyên truyền vận động các hộ nhân không tiếp tục chăn nuôi trong khu dân cư, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ cho các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi nghề, tìm việc làm, vay vốn góp phần ổn định đời sống.

Đoàn tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể đã phân tích các kế hoạch , phương án, và các ý kiến kiến nghị của nhân dân tới các gia đình chăn nuôi là ảnh hưởng tới hàng xóm về vệ sinh môi trường đề nghị các hộ chăn nuôi chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư.

Các hộ chăn nuôi đồng ý với các ý kiến của đoàn vận động là không chăn nuôi trong khu dân cư. Các hộ đề nghị chính quyền có biện pháp giúp đỡ khi chuyển đổi nghề nghiệp và nuôi con học tập tốt.