tin mới nhất

UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông, quán triệt Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ,Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 12/09/2019 | 10:35  | Lượt xem: 178

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại hội trường UBND phường Giang Biên, UBMTTQ phường tuyên truyền an toàn giao thông, quán triệt Nghị quyết đại hội MTTQ thành phố Hà Nội và MTTQ quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự hội nghị tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết, Đồng chí Ngô Thanh Xuân - phó chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Hoài -  UVTV ĐU, Chủ tịch UBMTTQ phường; các ông bà là ủy viên UBMTTQ phường và thành viên BCTMT của các TDP.

Đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2019. Tham dự đại hội có 206/211 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tấng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại biểu đại diện MTTQ Việt nam 14 phường. Đại hội với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu”. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ III, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 -2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu MTTQ Việt nam thành phố Hà Nội, dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử 51 Ủy viên Ủy ban MTTQ việt Nam quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 5 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII .

Tại hội nghị lần thứ nhất nhất Ủy ban Việt Nam quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2019 -2024 đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch chuyên trách, 02 Ủy viên ban thường trực. Đại hội đưa ra 7 mục tiêu chính, 01 khâu đột phá đổi mới, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quận Long Biên “xanh-sạch-đẹp-văn minh” 04 nhiệm vụ trọng tâm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền; Nâng cao năng lực,hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt nam các cấp quận Long Biên, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2019 với 330 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội .

Đại hội với chủ đề: “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hiệu quả”  Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thư XVI; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội IX của ủy ban trung ương MTTQ Việt nam; dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Hiệp thương cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

 Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII  nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử các chức danh; 01 chủ tịch, 04 phó chủ tịch chuyên trách, 03 phó chủ tịch không chuyên trách, 06 ủy viên ban thường trực.

 Mục tiêu tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần gữi vững hòa bình, bảo vệ vững chức Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung vào các hoạt động thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện 5 chương trình hành động do ủy ban TWMTTQ Việt Nam triển khai; Để thực hiện các chương trình hành động trên Ủy ban mặt trạn Tổ quốc Việt nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 xác định 3 khâu đột phá,4 nhiệm vụ trọng tâm,5 giải pháp thực hiện cụ thể như sau; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung thực hiẹn phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân và hướng thiện. Tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của nhân dân.

Cũng tại hội nghị đã tuyên truyền tới các đại biểu dự hội nghị về an toàn giao thông. Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi nhiều sinh mạng của con người mà còn làm tàn phế, làm mất đi cuộc sống hạnh phúc của hàng ngàn, hàng vạn con người; việc vi phạm luật giao thông không chỉ xẩy ra đối với nhiều đối tượng, nhiều thành phần trong xã hội mà ngay cả một bộ phận nhỏ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cũng vi phạm. Chúng ta hãy tuyên truyền, vận động mọi người, mọi lứa tuổi hãy chấp hành luật an toàn giao thông.

Các đại biểu dự hội nghị