tin tức khác

Chỉ đạo về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/09/2021 | 11:37  | Lượt xem: 104

Ngày 2/9/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo. Theo đó, để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng kịp thời, an toàn, các đơn vị thực hiện chi lương 2 tháng (tháng 9 và 10/2021) vào cùng kỳ chi trả tháng 9/2021.

Theo văn bản chỉ đạo, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện chi qua tài khoản cá nhân ATM từ ngày 6/9/2021 và chi trả tiền mặt từ ngày 8/9/2021.

Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, BHXH thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Thành phố xây dựng phương án, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà người hưởng hoặc các điểm chi trả tập trung theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Thành phố, an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả.

UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ Bưu điện Thành phố thu thập, bổ sung thông tin người hưởng và thông báo cho người hưởng lịch chi trả. Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, BHXH các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Bưu điện Trung tâm, Bưu điện huyện, BHXH các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực sinh sống đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch.

Đối với các kỳ chi trả tiếp theo, BHXH Thành phố chủ trì phối hợp Bưu điện Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà người hưởng hoặc các điểm chi trả tập trung theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Xem văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 tại đây: