tin tức khác

Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên thẩm tra báo cáo, tờ trình của UBND, nghị quyết của HĐND tại kỳ họp thứ IX-HĐND phường
Ngày đăng 23/12/2019 | 21:17  | Lượt xem: 276

Ngày 23/12, tại phòng họp số 2, Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên thẩm tra báo cáo, tờ trình của UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban pháp chế, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Trưởng ban pháp chế HĐND phường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - ĐUV, Trưởng ban pháp chế HĐND phường báo cáo dự thảo thẩm tra của Ban, đánh giá được những mặt ưu, mặt hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, đặc biệt là lĩnh vực của Ban thẩm tra như công tác quốc phòng, an ninh, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác quản lý địa giới hành chính. Ban cũng đã thẩm tra dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, đề nghị đơn vị soạn thảo thực hiện theo nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày14/5/2016 về thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đồng chí trong ban pháp chế đều cho ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban pháp chế HĐND phường xin ý kiến biểu quyết thông qua 100% các đồng chí nhất trí với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban. Đề nghị đơn vị soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung theo thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND phường.