tin tức khác

Quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh
Ngày đăng 19/04/2019 | 14:31  | Lượt xem: 170

Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Điều 34 Luật quảng cáo quy định về nội dung, chữ viết, quy cách biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ban biên tập tin bài phường Giang Biên giới thiệu các quy định liên quan của Luật để bạn đọc cùng nghiên cứu.

Điều 34 Luật quảng cáo năm 2012 quy định Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Thứ nhất, Biển hiệu phải có các nội dung sau: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa chỉ, điện thoại.

Thứ hai, việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật này. Đó là trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau: Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt; Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

Thứ ba, kích thước biển hiệu được quy định như sau: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Thứ tư, biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Thứ năm, việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.