tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị triển khai Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 14/05/2020 | 17:38  | Lượt xem: 114

Chiều ngày 14/5/2020, UBND - UB MTTQ phường Giang Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020, tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị; Ban chỉ huy Công an phường, các đồng chí cảnh sát khu vực, công chức chuyên môn UBND phường; các ông (bà) Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng 17 tổ dân phố. Đồng chí Đặng Thuý Vân - Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường đã triển khai Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 08/4/2020 giữa UBND - UB MTTQ phường. Theo đó, phường Giang Biên dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng các bước, nội dung, quy trình được quy định tại các Điều từ 21 đến 26 của Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Đ/c Đặng Thúy Vân - Phó BTĐU - CT UBND phường (đứng) triển khai kế hoạch tổng kết
hoạt động TDP nhiệm kỳ 2018 - 2020; tổ chức bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Hội nghị có 09 ý kiến đóng góp liên quan các vấn đề về hình thức bầu cử, thời gian bầu cử, việc lập danh sách cử tri, kinh phí bầu cử và địa điểm thực hiện công tác bầu cử. Đồng Đặng Thúy Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã tiếp nhận và giải đáp trực tiếp các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đ/c Đặng Thúy Vân - Phó BTĐU - CT UBND phường (đứng)
giải đáp các ý kiến của các tổ dân phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Việc bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong nhân dân, là tiền đề quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy ước dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết và củng cố chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc trực tiếp lựa chọn, bầu người đủ tư cách, đạo đức, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết, đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đại diện cho Nhân dân điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường cũng đề nghị cấp ủy chi bộ, hệ thống chính trị tổ dân phố nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên địa bàn phường.

Đ/c Đào Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường (đứng)
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Thúy Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn UBND phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiên tốt nhiệm vụ được phân công; UBMTTQ phường chỉ đạo Trưởng ban Công tác mặt trận các tổ dân phố tổ chức tốt công tác giới thiệu người ra ứng cử, phối hợp chặt chẽ cùng UBND phường triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Tổ trưởng dân phố theo đúng quy trình và đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Ban bảo vệ dân phố phường xây dựng phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, phường Giang Biên sẽ đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào ngày 06/6/2020./.