tin tức - sự kiện nổi bật

Quận Long Biên xây dựng phương án phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 08/09/2021 | 08:46  | Lượt xem: 395

Ngày 07/9/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Phương án số 15/PA-UBND về việc phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên.

Theo đó, thời gian thực hiện phương án từ 6 giờ ngày 9/9/2021 đến 6 giờ ngày 21/9/2021. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, UBND quận triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn một mức so với đánh giá nguy cơ. Toàn quận thực hiện phòng chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp cao hơn ở một số khu vực, điểm nguy cơ. Quận xây dựng phướng án phòng chống dịch theo 3 khu vực. Khu vực 1 được xác định là khu vực nguy cơ cao (thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ) gồm các phường Thạch Bàn, Long Biên, Phúc Lợi. Khu vực 2 là khu vực nguy cơ (Thực hiện theo Chỉ thị 15+/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) gồm các phường Thượng Thanh, Ngọc Lâm, Sài Đồng. Khu vực 3 là khu vực bình thường mới (thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) gồm các phường Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thụy, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Cự Khối.

Phương án nêu rõ các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch Covid-19 theo mức độ nguy cơ gồm các nội dung: Chợ dân sinh; nhóm trung tâm thương mại; siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng dịch vụ thiết yếu; doanh nghiệp trong khu công nghiệp; doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp được hoạt động sản xuất kinh doanh khi có phương án phòng chống dịch được phê duyệt; đối với các ngành hàng dịch vụ khác (dịch vụ ăn, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, sách, vở, phô tô, cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng); các công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ); chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh; hoạt động của cơ quan, công sở; các hoạt động lễ hội văn hóa, thể dục thể thao ở nơi công cộng; giãn cách xã hội.

Xem toàn văn Phương án số 15/PA-UBND về việc phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên tại đây: