tin tức - sự kiện nổi bật

Giang Biên thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 đạt 80,3% so với dự toán giao trong 02 ngày
Ngày đăng 30/06/2021 | 11:29  | Lượt xem: 199

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18/01/2021 về tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021. Ngày 26 và 27/6/2021, phường Giang Biên đã tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 tại trụ sở các tổ dân phố.

Năm 2021, phường Giang Biên được quận giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.670 triệu đồng, trong đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chi cục thuế thu là 330 triệu đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do phường thu là 1.340 triệu đồng.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1 trong 9 chỉ tiêu pháp lệnh quận giao trong nhiệm vụ thu ngân sách của phường năm 2021. Mục đích của việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 đạt hiệu quả thu đúng, thủ đủ, đúng đối tượng hoàn thành chỉ tiêu. UBND phường xác định nhiệm vụ cụ thể, thời gian và địa điểm tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường phấn đấu đạt 100% kế hoạch quận giao.

Trong 2 ngày, ngày 26 và 27/6/2021, phường Giang Biên đã tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 đồng loạt tại trụ sở các tổ dân phố trên địa bàn phường. Đây là 1 hình thức thu đã được triển khai rộng rãi và rất hiệu quả trong nhiều năm qua trên địa bàn phường tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại đến từng hộ dân thu của cán bộ tổ dân phố. Kết quả sau 2 ngày đã thu được 890.242.000 đồng, và thu tại chi cục thuế là 450.270.000 đồng đạt 80,3% dự toán giao đầu năm. Trong thời gian thu, có một số hộ dân kiến nghị điều chỉnh biến động tăng giảm diện tích đều được cán bộ chuyên môn giải quyết kịp thời. Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị đặc biệt là cán bộ các tổ dân phố trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp góp phần vào hoàn thành sớm các chi tiêu thu ngân sách quận giao đầu năm.

Trong thời gian tới, để nhằm tạo nguồn tăng thu cho ngân sách phường, UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nộp thuế, kê khai đúng quy định, đôn đốc thu nợ động thuế đối với các trường hợp không sinh sống trên địa bàn phường, phối hợp tổ dân phố rà soát các thửa đất chưa kê khai nộp thuế yêu cầu kê khai  không để thất thoát nguồn thu./.