tin tức - sự kiện nổi bật

Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2021
Ngày đăng 29/06/2021 | 15:38  | Lượt xem: 256

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 29/6/2021, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí ủy Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, tổ trưởng 20 tổ dân phố và 2 hợp tác xã trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Giang Biên lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố, Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, “năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trọng tâm là thực hiện thí diểm mô hình chính quyền đô thị. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ phường khóa XXIII; Đại hội Hội người cao tuổi phường và Đại hội Hội Chữ thập đỏ phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận trong xã hội; tập trung chăm lo đến quyền lợi của hội viên, đoàn viên. Chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 song song với việc phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ quỹ Vacxin phòng, chống dịch Covid 19.

Hội nghị có 08 ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung những nội dung liên quan công tác Giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; công tác thu thuế đất phi nông nghiệp và các loại quỹ năm 2021. Các ý kiến phản ánh tại hội nghị được Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trao đổi, làm rõ và trả lời ngay tại hội nghị. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường tiếp thu để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì, kết luận:

1. Thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm.

2. Đề nghị UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ phường tới cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cụ thể:

(1) Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố, Quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao năm 2021. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

(2) Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội" từ ngày 01/7/2021.

(3)  Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid -19 song song với việc phát triển kinh tế xã hội.

(4)  Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; duy trì và mở rộng các tuyến phố văn minh đô thị; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, cải thiện môi trường sống của người dân. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn phường.

(5)  Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

(6) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của đảng, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

(7) Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận trong xã hội; tập trung chăm lo đến quyền lợi của hội viên, đoàn viên.

(8) Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2021. Kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy năm 2021; xây dựng Chương trình làm việc, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo năm 2022.