tin tức - sự kiện nổi bật

Kinh nghiệm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp tại phường Giang Biên
Ngày đăng 07/06/2021 | 08:48  | Lượt xem: 202

Kết thúc ngày bầu cử 23/5/2021, phường Giang Biên có15253/15283 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,80%. Nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành sớm việc bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo đúng luật, đúng 7 giờ tối mới tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, không có khu vực bỏ phiếu nào phải kéo dài thời gian bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu được bắt đầu và liên tục ngay khi kết thúc bỏ phiếu bầu cử. Kết quả, trên địa bàn phường Giang Biên đã tổ chức bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phường

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường Giang Biên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử. Từ chủ trương đến việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử các cấp, Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể của phường đã chủ động, sáng tạo với những cách làm mới, sáng tạo để đem lại hiệu quả thiết thực.

Khu vực bỏ phiếu số 4 (ngày 22/5/2021)

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những khâu trọng yếu cần phải làm tốt để người dân hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tại các tuyến đường, UBND phường đã tổ chức chăng treo 300 pa nơ tuyên truyền, 14 khẩu hiệu. Thông qua hình thức sân khấu hóa, tờ gấp, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động trên các tuyến đường đã chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin về bầu cử đến với các tầng lớp Nhân dân. Đài truyền thanh phường thường xuyên tuyên truyền, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thông báo về thời gian bầu cử, địa điểm các khu vực bỏ phiếu; danh sách những người ứng cử, số đại biểu được bầu. Để làm tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, UBND phường, các Tổ dân phố và Tổ bầu cử thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin và tuyên truyền về bầu cử bằng hình thức tin nhắn Zalo; niêm yết tại các bảng tin nhà văn hóa tổ dân phố; các tòa nhà chung cư các poster; các văn bản chỉ đạo của các cấp. Đặc biệt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn y tế trong cuộc bầu cử cũng được phường chú trọng. Phường đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch cho cuộc bầu cử, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng phương án đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử theo hướng đảm bảo an toàn từ xa, kịp thời, chủ động nhằm đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến công tác bầu cử.

Đặc biệt, phường Giang Biên đã trưng dụng 20 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường tham gia làm thư ký và tổng hợp, phối hợp lập danh sách cử tri tại10 tổ bầu cử trên địa bàn phường. Đây có thể coi là sự sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo của phường Giang Biên trong bối cảnh không bầu HĐND cấp phường.

Có thể nói nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn phường Giang Biên đạt kết quả tốt.

Sự cố ngày bầu cử không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử

Trong ngày bầu cử 23/5/2021, tại khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc tổ dân phố số 9 đã có 01 trường hợp liên quan đến hộ dân tại P 1006 tòa nhà H2 dương tính với Covid - 19. Ban chỉ đạo bầu cử, UBND phường đã báo cáo UBBC quận, UBND quận tạm thời phong tỏa tòa nhà H2 để điều tra truy vết những người liên quan đến trường hợp dương tính với Covid - 19. Tuy nhiên, do làm tốt công tác chuẩn bị, có phương án phòng chống dịch nên không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của khu vực bỏ phiếu số 5 cũng như của cả phường Giang Biên. Số lượng cử tri đi bầu cử tại khu vực này vẫn đạt tỷ lệ 99,70% và bẩu đủ số lượng đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đi bầu cử đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Có thể khẳng định sau nhiều tháng chuẩn bị tích cực, khẩn trương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phường Giang Biên đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện tốt. Các điểm bỏ phiếu thực hiện trang trí, khánh tiết, bố trí bàn tiếp đón, nơi ghi phiếu, bỏ phiếu và hướng dẫn cử tri chu đáo, hợp lý, bảo đảm theo quy định. Công tác kiểm phiếu được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình

Số cử đi bỏ phiếu toàn phường Giang Biên đạt tỷ lệ cao (99,80%), đảm bảo bầu đúng, đủ cơ cấu thành phần, an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Không khí bầu cử phấn khởi, sôi động, có sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thể hiện lòng yêu nước, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.

Những kinh nghiệm quý báu

Từ kết quả trên, Ban chỉ đạo bầu cử của phường Giang Biên đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử. Đó là: Phải có sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ và xuyên suốt của các cấp ủy Đảng gắn với việc phát huy đúng mức quyền dân chủ của nhân dân trong tất cả các khâu, các bước công việc của quá trình chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử những người ứng cử để cử tri hiểu rõ luật, lựa chọn đại biểu để bầu đúng, bầu đủ số đại biểu đã được ấn định.

Cùng với đó cần tổ chức học tập, quán triệt tốt để tất cả cán bộ Đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử từ đó nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Trong công tác chỉ đạo và tổ chức bầu cử phải nắm vững quy trình, nguyên tắc và các quy định của Luật bầu cử, phải có kế hoạch cụ thể, đặc biệt phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát ở các đơn vị, cơ sở để phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải được các cấp uỷ thường xuyên sâu sát ở cơ sở, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, lường trước những diễn biến, những tình huống phức tạp có thể xảy ra. Quá trình chuẩn bị có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Công tác triển khai bầu cử, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đều được các cơ quan, đơn vị và các địa phương, cơ sở chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để mọi hoạt động của công tác bầu cử đạt hiệu quả.  

Cùng với đó, cần tăng cường các lực lượng giúp việc, phụ trách bầu cử trực tiếp đến các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, giải quyết tại chỗ những vướng mắc một cách kịp thời. Việc thành lập các tổ bầu cử cần phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để đảm bảo cho việc bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu đã ấn định và tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao.

Như vậy, với những bài học kinh nghiệm của phường Giang Biên trong công tác chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử sẽ là tiền đề, là yếu tố thuận lợi cho một nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng mới. Kết quả của cuộc bầu cử đã đáp ứng sự mong mỏi và nguyện vọng của đông đảo cử tri. Đây là kinh nghiệm quý báu cho kỳ bầu cử lần sau, góp phần vào việc xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn toàn phường.