tin tức - sự kiện nổi bật

Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 04/06/2021 | 09:18  | Lượt xem: 118

Ngày 27/5/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã có quyết định số 166/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tổng số người trúng của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 là 95 người.

Xem kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đây: