tin tức - sự kiện nổi bật

Khối Dân vận đảng ủy phường Giang Biên khảo sát, đánh giá các mô hình Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 03/06/2021 | 12:01  | Lượt xem: 243

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Quận ủy Long Biên: “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; ngày 12/01/2021, Khối Dân vận Đảng ủy đã tham mưu Đảng ủy ban hành công văn số 30-CV/ĐU về đăng ký và triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021.

Theo kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 10/5/2021 của Đảng ủy phường Giang Biên về sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021; trong hai ngày 31/5 và 01/6/2021, khối dân vận Đảng ủy đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại các đơn vị trên địa bàn phường để đánh giá kết quả bước đầu đối với các mô hình đơn vị đăng ký Dân vận khéo năm 2021. Sau khi khảo sát thực tế, Khối Dân vận Đảng ủy đã tổ chức họp, phân tích, đánh giá hiệu quả từng mô hình đã đăng ký, đưa ra các giải pháp đối với những mô hình hoạt động kém hiệu quả.

Cuộc họp đã có 7 ý kiến, phân tích, đánh giá rõ kết quả từng mô hình tiêu biểu đã bước đầu cho kết quả trong 6 tháng đầu năm. Đề xuất Quận ủy, Đảng ủy khen thưởng các mô hình tiêu biểu tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, quá trình tổ chức thực hiện tại các đơn vị đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại cơ sở. Đồng chí cũng thống nhất với các giải pháp của các đồng chí dự họp, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thay đổi phương thức vận động đối với các mô hình chưa hiệu quả để tiếp tục triển khai trong 6 tháng cuối năm.