tin tức - sự kiện nổi bật

Cử tri Giang Biên tích cực đi bầu cử
Ngày đăng 23/05/2021 | 18:38  | Lượt xem: 267

Cùng với cử tri cả nước, sáng 23/5/2021, cử tri phường Giang Biên tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến 18 giờ ngày 23/5/2021, toàn phường Giang Biên có 14.897/15.283 cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 97,36%.

Cử tri Giang Biên thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri

Sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ trước khi cử tri bỏ phiếu

Sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ trước khi cử tri bỏ phiếu

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh

Cử tri tích cực đi bỏ phiếu, đảm bảo công tác phòng chống dịch

Cửu tri tích cực đi bỏ phiếu đảm bảo phòng chống dịch bệnh