thông báo

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP (đợt 2).
Ngày đăng 11/06/2020 | 19:39  | Lượt xem: 128

Xem chi tiết tại đây