thông báo

Thông báo niêm yết công khai đợt 5
Ngày đăng 24/09/2021 | 14:07  | Lượt xem: 77

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm không đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 5)

xem chi tiết tại đây