thông báo

Thông báo QĐ số 4241/QĐ-UBND ngày12/08/2020 của UBND quận Long Biên về phê duyệt danh sách ,Kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 (đợt 3)
Ngày đăng 31/08/2020 | 10:41  | Lượt xem: 185

xem chi tiết tại đây