thông báo

Thông báo QĐ số 3303/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 của UBND quận Long Biên về phê duyệt danh sách ,Kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
Ngày đăng 31/08/2020 | 10:38  | Lượt xem: 113

Xem chi tiết tại đây