thông báo

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình ÉP trong ngành ngư nghiệp năm 2020
Ngày đăng 05/06/2020 | 09:36  | Lượt xem: 168

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình ÉP trong ngành ngư nghiệp năm 2020

Xem chi tiết tại đây