thông báo

Thông báo tuyển sinh và các trường Công an nhân dân năm 2020
Ngày đăng 28/04/2020 | 17:56  | Lượt xem: 158

Thực hiện kế hoạch số 138/KH- CAHN-PX01 ngày 16/4/2020 và công văn số 3270/CAHN-PX01 ngày 16/4/2020 của Giám đốc CATP Hà Nội về tuyển sinh CAND năm 2020 của CATP Hà Nội. Công a quận Long Biên thống báo cụ thể như sau:

Chi tiết tại đây:/documents/74956/7426298/CAQ+ng%C3%A0y+24-4-2020.pdf/a6730df6-a58f-41bf-99b6-756567e69a2c