thông báo

Giang Biên ngày thứ 4 thực hiện giãn các xã hội
Ngày đăng 28/07/2021 | 09:14  | Lượt xem: 60

Giang Biên ngày thứ 4 thực hiện giãn các xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày thứ 4 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, người dân phường Giang Biên chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, đường phố vắng tanh. Dường như ai cũng ý thức được việc phòng dịch Covid-19 là trách nhiệm của cả cộng đồng. Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết  như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.