thông báo

Thông báo thay đổi lịch giao dịch của ngân hành chính sách xã hội quận Long Biên

Ngày đăng 25/01/2021 | 09:59  | Lượt xem: 21
Ngày 18/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 35/ TB- UBND về việc thông báo thay đổi lịch giao dịch của ngân hành chính sách xã hội quận Long Biên.

Một số quyết định ban hành quy trình nội bộ và hủy bỏ thủ tục hành chính.

Ngày đăng 12/01/2021 | 05:01  | Lượt xem: 38
Một số quyết định công khai thủ tục hành chính được ban hành và niêm yết công khai

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại ô đất ký hiệu NO-07

Ngày đăng 17/12/2020 | 09:17  | Lượt xem: 82
Căn cứ Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000

Thông báo về việc niêm yết công khai cấp giấy xác nhận khuyết tật cho cháu Lê Bảo Ngọc

Ngày đăng 12/10/2020 | 08:40  | Lượt xem: 121
Thông báo về việc niêm yết công khai cấp giấy xác nhận khuyết tật cho cháu Lê Bảo Ngọc

Lịch trực tiếp dân tuần 37 Quý III năm 2020

Ngày đăng 04/09/2020 | 11:11  | Lượt xem: 135
Xem chi tiết tại đây:

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Ngày đăng 08/06/2020 | 02:40  | Lượt xem: 169
Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:37  | Lượt xem: 115
Lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 18 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:35  | Lượt xem: 105
Lịch trực tiếp dân tuần 18 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản Đợt 2/2020

Ngày đăng 05/06/2020 | 09:39  | Lượt xem: 218
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản Đợt 2/2020

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình ÉP trong ngành ngư nghiệp năm 2020

Ngày đăng 05/06/2020 | 09:36  | Lượt xem: 169
Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình ÉP trong ngành ngư nghiệp năm 2020

Thông báo niêm yết quyết định 1955 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hộ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Ngày đăng 21/05/2020 | 05:16  | Lượt xem: 128
Thông báo niêm yết quyết định 1955 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hộ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Thông báo tuyển sinh và các trường Công an nhân dân năm 2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 05:56  | Lượt xem: 159
Thực hiện kế hoạch số 138/KH- CAHN-PX01 ngày 16/4/2020 và công văn số 3270/CAHN-PX01 ngày 16/4/2020 của Giám đốc CATP Hà Nội về tuyển sinh CAND năm 2020 của CATP Hà Nội. Công a quận Long Biên thống...

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên

Ngày đăng 19/03/2020 | 03:16  | Lượt xem: 329
Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên và danh mục các công trình, dự án kèm theo

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 14/02/2020 | 09:23  | Lượt xem: 227
xem chi tiết tại đây