Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ số 289/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 29/04/2020
QĐ254 ngày 06/4/2020 QĐ khen thưởng đột xuất tập thể Trạm Y tế phường Giang Biên 06/04/2020
QĐ255 ngày 06/4/2020 Khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2020 06/04/2020
QĐ số 40/QĐ-UBND QĐ v/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành XSNV tháng 2/2020 26/02/2020
QĐ số 14/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành XSNV tháng 1/2020 30/01/2020
QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 03/1/2020 QĐ khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2019 03/01/2020
QĐ số 01 ngày 03/1/2020 QĐ khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 03/01/2020
QĐ số 280/QĐ-UBND QĐ khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 27/11/2019
Số 206/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019 05/09/2019
Số 165/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng đột xuất đươn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 02/08/2019
Số 164/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 02/08/2019
Số 141/QĐ-CTUBND Quyết định thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019 28/06/2019
Số 140/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 06/2019 28/06/2019
Số 129/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 01/06/2019
Số 93/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 04/2019 04/05/2019
Số 83/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2019 30/03/2019
Số 46/QĐ-UBND Quyết định thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2019 01/03/2019
Số 201/QĐ-UBND Quyết định vv thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018 07/09/2018
Số 189/QĐ-UBND Quyết định vv khen thưởng tập thể, cá nhân cóa thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc 16/08/2018
Số 122/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018 31/05/2018