Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
QĐ 21/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể các nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2020 25/01/2021
QĐ số 19/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 15/01/2021
QĐ số 12/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào công tác Hội phụ nữ năm 2020 14/01/2021
QĐ số 418/QĐ-UBND Quyết định về khen thưởng CBCC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2020 01/09/2020
378/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Giang Biên năm 2020” 31/07/2020
374/QĐ-UBND Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 07/2020 27/07/2020
QĐ số 359/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng trong công tác bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2018-2020 07/07/2020
359/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 12/06/2020
QĐ 330/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 09/06/2020
QĐ số 330 ngày 09/6/2020 QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chống dịch Covid-19 09/06/2020
QĐ số 322/QĐ-UBND Quyết định về khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 29/05/2020
QĐ số 289/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 29/04/2020
QĐ 284/QĐ-UBND Quyết định TĐKT CBCC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 08/04/2020
QĐ254 ngày 06/4/2020 QĐ khen thưởng đột xuất tập thể Trạm Y tế phường Giang Biên 06/04/2020
QĐ255 ngày 06/4/2020 Khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2020 06/04/2020
QĐ số 40/QĐ-UBND QĐ v/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành XSNV tháng 2/2020 26/02/2020
QĐ số 14/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành XSNV tháng 1/2020 30/01/2020
QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 03/1/2020 QĐ khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2019 03/01/2020
QĐ số 01 ngày 03/1/2020 QĐ khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 03/01/2020
QĐ số 280/QĐ-UBND QĐ khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 27/11/2019