Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
105/TB-UBND TB v/v công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ kinh doanh, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 6/2021 17/06/2021
21346/CCT-TTHT V/v tăng cường phối hợp tuyên truyền về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính Phủ 11/06/2021
21127/CCT-TTHT V/v phối hợp tiếp tục tuyên truyền về thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và hướng dẫn NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử 10/06/2021
18730/CCT-TTHT V/v phối hợp tuyên truyền về việc quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích, các loại đất khác vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 21/05/2021
Số 88/TB-UBND Về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 05/2021 19/05/2021
Số 87/TB-UBND Công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 5 năm 2021 19/05/2021
86/TB-UBND Về việc công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 5/2021 19/05/2021
49/TB-UBND Về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 03/2021 15/03/2021
8213/CCT-TTHT V/v phối hợp tuyên truyền đến NNT thực hiện QTT năm 2020 09/03/2021
Số 41/TB-UBND Thông báo lịch kiểm đếm GPMB 26/02/2021
40/TB-UBND Về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 02/2021 22/02/2021
6032/CCT-TTHT V/v tiếp tục phối hợp tuyên truyền về thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ 22/02/2021
34/TB-UBND Công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 05/02/2021
271/TCT-TTKT V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP 27/01/2021
Số 12/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định phê duyệt giá đất 22/01/2021
8/TB-UBND Thông báo về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 01/2021 19/01/2021
Số 40/KH-UBND Kế hoạch cấp GCNQSD đất 18/01/2021
Số 38/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh của bà Bùi Thị Hoàng Lan 17/01/2021
Số 06/BC-UBND Báo cáo thống kê đất đai 05/01/2021
Số 02/TB-UBND Thông báo công khai Quyết định thu hồi đất dự án đường hành lang chân đê 05/01/2021

Quy chế dân chủ