Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 80/TB-UBND Thông báo vv công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 5/2020 29/05/2020
Số 74/TB-UBND Thông báo vv công khai danh sách các hộ xin nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, họ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 5/2020 19/05/2020
Số 56/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 4/2020 20/04/2020
Số 41/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 3/2020 29/03/2020
Số 107/TB-UBND Thông báo thực hiện công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên 19/03/2020
Số 33/TB-UBND Thông báo công khai các hộ xin nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 3/2020 18/03/2020
Số 29/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 3/2020 và mức thuế dự kiến phải nộp 10/03/2020
Số 25/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phườg đã nộp thuế tháng 02/2020 27/02/2020
Số 20/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ kinh doanh tháng 2/2020 17/02/2020
SDố 13/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 02/2020 07/02/2020
Số 07/Tb-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2019 16/01/2020
Số 05/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ kinh doanh tháng 1/2020 14/01/2020
Số 268/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 01/2020 23/12/2019
Số 267/TB-UBND Thông báo công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1 năm 2020 23/12/2019
Số 253/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân đã nộp thuế tháng 11/2019 27/11/2019
Số 247/TB-UBND Thông báo vv công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ kinh doanh tháng 11/2019 18/11/2019
Số 245/TB-UBND Thông báo chuyển MĐSD đất Nguyễn Đức Khương 15/11/2019
Số 246/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất Nguyễn Đức Thuần 15/11/2019
Số 214/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 11/2019 và mức thuế dự kiến phải nộp 08/11/2019
Số 239/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 10/2019 25/10/2019

Quy chế dân chủ