Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 207/TB-UBND TB v/v công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 11/2020 10/11/2020
Số 208/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 11/2020 và mức thuế dự kiến phải nộp 10/11/2020
Số 194/TB-UBND Công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến ngày 30 tháng 09 năm 2020 22/10/2020
Số 190/TB-UBND Về việc công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 10/2020 16/10/2020
Số 189/TB-UBND Về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 10/2020 16/10/2020
số 188/TB-UBND Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.6/THCS2 thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/2000. 15/10/2020
số 180/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Kế hoạch giải phòng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê Hữu Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến đình Hội Xá, phường Đức Giang và phường Giang Biên, quận Long Biên 30/09/2020
Số 179/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 9/2020 28/09/2020
số 171/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất của UBND quận Long Biên để thực hiện công tác giải phòng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê Hữu Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến đình Hội Xá, phường Đức Giang và phường Giang Biên, quận Long Biên 11/09/2020
Số 161/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 8/2020 31/08/2020
159/TB-UBND Thông báo việc trả lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tổ 6 27/08/2020
158/TB-UBND Thông báo về việc tháo dỡ công trình mới cải tạo, sửa chữa tại khu đất trụ sở công an phường 26/08/2020
154/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất bà Nguyễn Thị Thắng, tổ 6 21/08/2020
Số 145/TB-UBND Về việc công khai danh sách các hộ xin tạm nghỉ, hộ có đơn ngừng kinh doanh, hộ bỏ địa điểm kinh doanh tháng 8/2020 19/08/2020
139/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai phương án BT HT đối với công ty Bình Minh thực hiện GPMB ô đất C.7/CCTP 13/08/2020
134/TB-UBND Thông báo về việc đăng ký mộ vào nghĩa trang Tình Quang 06/08/2020
Số 132/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc công khai danh sách hộ gia đình cá nhân xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường đã nộp thuế tháng 7/2020 29/07/2020
Số 130/TB-UBND Thông báo công khai danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế đến ngày 30/6/2020 24/07/2020
126/TB-UBND Thông báo công khai các văn bản pháp lý thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 40 và 48m nối từ khu ĐTVH ra đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên 23/07/2020
127/TB-UBND Thông báo về việc công khai các văn bản pháp lý thực hiện dự án xây dựng vườn hoa tổ 3 23/07/2020

Quy chế dân chủ