Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý IV năm 2020
Ngày đăng 02/10/2020 | 11:31  | Lượt xem: 38

Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Lịch tiếp công dân Quý IV/2020 của Chủ tịch UBND phường. 

Chi tiết tại đây.