Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020
Ngày đăng 01/07/2020 | 14:46  | Lượt xem: 60

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Thông báo lịch trực tiếp công dân quý III/2020 của Chủ tịch UBND phường. Chi tiết tại đây.