Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/06/2020 | 16:02  | Lượt xem: 56

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: