Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/06/2020 | 15:40  | Lượt xem: 48

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: