Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/06/2020 | 14:37  | Lượt xem: 40

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: