Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/06/2020 | 14:35  | Lượt xem: 30

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: