Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/06/2020 | 11:10  | Lượt xem: 23

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: