Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý II/2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên
Ngày đăng 10/04/2020 | 11:26  | Lượt xem: 81

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý II/2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

 Lịch trực tiếp công dân Quý II/2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên. Chi tiết tại đây.