Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân của Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2020
Ngày đăng 31/12/2019 | 15:57  | Lượt xem: 79

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban chấp hành trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; Đảng ủy phường thông báo lịch trực tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2020

chi tiết xem tại đây