Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 29/11/2019 | 09:12  | Lượt xem: 79

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: