Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 29/11/2019 | 09:10  | Lượt xem: 70

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: