Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 24/10/2019 | 15:32  | Lượt xem: 51

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: