Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 08/10/2019 | 10:35  | Lượt xem: 73

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tết tại đây: