Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 01/10/2019 | 14:57  | Lượt xem: 38

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: