Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 01/10/2019 | 14:32  | Lượt xem: 40

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: