Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/09/2019 | 17:45  | Lượt xem: 41

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây: