Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 26/07/2019 | 16:36  | Lượt xem: 53

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.