Lịch tiếp công dân

Lịch trực itiếp công dân Quý III/2019 của Chủ tịch UBND phường
Ngày đăng 08/07/2019 | 17:49  | Lượt xem: 58

Lịch trực itiếp công dân Quý III/2019 của Chủ tịch UBND phường

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III/2019.

Chi tiết tại đây.