Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/07/2019 | 16:33  | Lượt xem: 43

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.