Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 25/05/2019 | 16:46  | Lượt xem: 55

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.