Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch UBND phường Quý II/2019
Ngày đăng 11/04/2019 | 10:08  | Lượt xem: 40

Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch UBND phường Quý II/2019

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2019 của Chủ tịch UBND phường

Chi tiết tại đây.